top of page
מפקח מס הכנסה

מס הכנסה שלח מפקח

לבית הכנסת,

הוא מבצע שם את כל הבדיקות 

ופונה לרבי ואומר:

"שמתי לב שאתם קונים המון נרות."

"כן," עונה הרבי.

"ומה אתם עושים עם הטיפטופים

של חלב הנרות?" שואל המפקח.

"שאלה טובה," אומר הרבי, "אנחנו שומרים אותם,

וכשיש לנו

מספיק אנחנו שולחים אותם חזרה ליצרן הנרות,

וכל תקופה

מסוימת הוא שולח לנו קופסת נרות חינם."

"אה," עונה המפקח, קצת מאוכזב שלשאלתו

יוצאת הדופן יש

תשובה מעשית.

"רבי, מה עם כל רכישות המצות האלה?

מה אתם עושים עם פירורי

המצות?"שואל המפקח

"אה," עונה הרבי ברוגע.

"אנחנו אוספים את כל הפירורים מהמצות,

וכשיש לנו מספיק, אנחנו מחזירים אותם בקופסה ליצרן,

אשר כל

פעם שולח לנו קופסת קניידלעך."

"אה," עונה המפקח, בחושבו כיצד לעצבן את הרבי.

"תגיד, רבי,"

הוא ממשיך, "מה אתם עושים עם הערלות מברית המילה?"

"גם כאן אנחנו לא מבזבזים," עונה הרבי.

"מה שאנחנו עושים זה

שומרים את כל הערלות, וכשיש לנו מספיק,

אנחנו שולחים אותם

למס הכנסה."

"למס הכנסה?!" שואל המפקח, בחוסר אמון.

"כן", עונה הרבי, "למס הכנסה.

ובערך פעם בשנה הם שולחים לנו

זין קטן כמוך..."

104.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page