אתיופי שינה את השם שלו

בתעודת זהות לליאונרדו דה קפריו,

הוא נוסע באוטו

ופיתאום עוצר אותו שוטר.

השוטר אומר לו :

תעודת זהות ורשיונות.

השוטר מסתכל על התעודת זהות,רואה ליאונרדו דה קפריו ותמונה של האתיופי

הוא מתקשר למפקד שלו,

"תגיד הטיטניק טבעה או נשרפה.

FB_IMG_1589474570796 (2).jpg
FB_IMG_1577191419475 (1).jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg