top of page

מתוך מטוס שעולה בלהבות, קופצים הנוסעים, עם מצנח, ממש מעל שבט קניבלים.
הראשון, שרואה אותם, הוא בנו של ראש הקניבלים, ובמהירות הוא רץ אל אביו.
הבן: - אבא, נוחת אחד שמן!
האבא:- שמן? עם כרוב!
לאחר שתי דקות.
הבן: - אבא, נוחת אחד רזה!
האבא:- רזה? לגריל!
לאחר עוד שתי דקות.
הבן: - אבא, אבא! נוחתת בלונדינית סקסי! וואי, איזה רגליים!
האבא: - בלונדינית סקסי? לבקתה!
- הבן: ומה עם אימא?
האבא: - אימא? עם אורז!

100.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page