top of page
גרוע מכול

איש אחד שב הביתה מבית החולים לאחר ביקור אצל חמותו. 

אשתו שואלת בחרדה,

"מה שלום אמא שלי?" 

בעלה עונה: "אמא שלך בסדר גמור,

בריאה כסוס ותאריך ימים.

שבוע הבא היא משתחררת מבית החולים

ובאה לגור אצלנו לתמיד !"

האישה המופתעת שואלת:

"איך זה יכול להיות הרי רק אתמול

היא שכבה על ערש דווי והצוות הרפואי סבר

שנותרו לה ימים ספורים בלבד."

אומר הבעל: "אני לא יודע מה היה אתמול

אבל היום כששאלתי את הרופא

 אודות מצבה, הוא אמר שעלינו להתכונן לגרוע מכל..."

20.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page