top of page
אוכלי עשב

עורך דין פלילי חזר לביתו

בסביון,

בלימוזינה גדולה ומפוארת. 

בצד הדרך ראה שני אנשים אוכלים עשב.
הוא הורה לנהג לעצור לידם ויצא לדבר איתם.
למה אתם אוכלים עשב? שאל.
אין לנו אמצעי תשלום לאוכל,

"לכן אנחנו אוכלים עשב".
בסדר,"בואו אלי הביתה ואני אתן לכם לאכול"

אמר העורך דין.
תודה, "אבל יש לי אישה ושני ילדים". 

הם שם מתחת לעץ ההוא" אמר העני.
"שיבואו גם הם" אמר העו"ד

וכשהוא פונה אל העני,אמר השני "גם אנחנו 

יכולים לבוא,אמר האיש בקול מבוייש

"יש לי אישה ושישה ילדים, הם גם שם.." 

שיבואו גם הם אמר העורך דין.
נכנסו כולם למכונית המפוארת.
בדרך, הסתכל אחד העניים בעו"ד ובקול רך אמר : 

אדוני "אתה איש עם לב טוב"

אני מודה לך "שלקחת את כולנו.."
ענה העו"ד "אל תתבייש"

אני שמח מאוד לעשות זאת. 

אתם תיהנו מאוד לאכול אצלי, 

"הדשא אצלי בגובה 20 סנטימטר..."

 

89.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page