top of page
בית חולים לחולי נפש

ביקרתי בבית חולים לחולי נפש

ודיברתי עם המנהל.

שאלתי אותו כיצד הם

מחליטים אם חולה זה

או אחר זקוק לאשפוז יומי.

"פשוט מאוד" ענה המנהל."אנחנו ממלאים את  האמבטיה במים ואנחנו מציעים לפצינט כפית,ספל ודלי ומבקשים ממנו לרוקן את האמבטיה."

"אהה"אמרתי"אני מבין .אדם נורמלי ישתמש בדלי כיוון שהוא יותר גדול מכפית או מספל.

"לא"ענה המנהל."אדם נורמלי

יוציא את הפקק.אתה רוצה מיטה על יד החלון?"

46.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page