top of page
בית חולים לחולי נפש

ביקרתי בבית חולים לחולי נפש

ודיברתי עם המנהל.

שאלתי אותו כיצד הם

מחליטים אם חולה זה

או אחר זקוק לאשפוז יומי.

"פשוט מאוד" ענה המנהל."אנחנו ממלאים את  האמבטיה במים ואנחנו מציעים לפצינט כפית,ספל ודלי ומבקשים ממנו לרוקן את האמבטיה."

"אהה"אמרתי"אני מבין .אדם נורמלי ישתמש בדלי כיוון שהוא יותר גדול מכפית או מספל.

"לא"ענה המנהל."אדם נורמלי

יוציא את הפקק.אתה רוצה מיטה על יד החלון?"

46.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page