top of page

ערבי ויהודי היו גרים בית ליד בית.

כול מה שהוסיף היהודי  לבית ולחצר,הוסיף גם הערבי.

אם זה דלת חדשה,

הוסיף גם הערבי

אם זה שביל מהבית החוצה,הוסיף גם הערבי

אם זה גדר,הוסיף גם הערבי

אם זה חלונות חשמליים,הוסיף גם הערבי

כך ששני הבתים  והחצר הצמודה להם היו  זהים.

כעבור שנתיים החליט היהודי למכור את הדירה ושם שלט למכירה תמורת 3 מליון דולר.

ראה אותו הערבי ושם גם הוא שלט למכירה תמורת 5 מליון דולר.

התעצבן היהודי ואמר איך זה שני בתים זהים באותו מקום,אני רוצה 3 מליון והשכן שלי הערבי רוצה 5 מליון.

אני חייב לברר.

בא היהודי לערבי ומסביר לו,איך ההבדל,שהבית שלי אני מוכר ב -3 ואתה רוצה על שלך 5 מליון.

אומר לו הערבי,הבתים שלנו זהים אבל לך יש שכן ערבי.

שכנים צמודים
23.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page