top of page
שולחת גלויה

לאמא אחת היו שלוש בנות בתולות שנישאו בזו אחר זו.

היא חששה מהתנסותן המינית הראשונה ולכן השביעה

את בנותיה לשלוח לה גלויות

מירח הדבש שלהן

ולספר לה ברמז איך הן מסתדרות עם הסקס בחיי הנישואין.

הבת הראשונה התחתנה ושלחה גלויה שבה היה כתוב: "קפה מקסוול". 
האם הלכה למטבח והוציאה את קופסת הקפה של מקסוול מהארון,

על העטיפה היה כתוב: "טוב עד הטיפה האחרונה..." האם הסמיקה אבל שמחה מאד בשביל בתה. 
הבת השנייה שלחה גלויה מירח הדבש שבה היה כתוב: "סיגרים מהוואנה". 
האם הלכה לקופסת הסיגרים של האבא וראתה שכתוב שם: "ארוכים במיוחד, עבים במיוחד..." שוב חשה מבוכה,

אך שמחה שבתה נהנית מכל ס"מ... 

הבת השלישית התחתנה, נסעה לירח דבש ולא שלחה גלויה במשך שבועיים.

האם דאגה מאד, עבר עוד שבוע ועדיין לא הגיע דבר... לאחר חודש ימים הגיעה גלויה

שבה היה כתוב: "נתיבי אוויר בריטיש איירווייס". 

האם דפדפה בעיתון וחפשה את הפרסומת של בריטיש איירווייס.

כשמצאה וקראה, כמעט התעלפה. היה כתוב שם: "שלוש פעמים ביום, שבעה ימים בשבוע, בכל הכיוונים!"

114.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page