top of page

יהודי בא אל הרב ואומר לו :"רבי התאהבתי באישה צעירה ואני לא יודע מה לעשות.עזור לי בבקשה"

"מה הבעיה?",שואל הרב"תתחתן איתה"."אבל אני נשוי כבר עשרים שנה",משיב לו האיש.מציע לו הרב :"אז תעזוב את הצעירה ודי".אומר האיש"אני לא יכול אני ממש אוהב אותה".אומר לו הרב:"אז תתגרש מאישתך"."גם את זה אני לא יכול",משיב לו האיש."גם אותה אני מאוד אוהב".אז תתנצר",מציע לו הרב."להתנצר?"מתפלא האיש,"למה להתנצר?"."כי אז",השיב הרב,"תבלבל את המוח לכומר ולא לי".

FB_IMG_1594927088634 (2).jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page