top of page
טלפון לרופא

אחד מתקשר לרופא בלילה :
ד"ר אשתי לא נראת טוב
הרופא : אשתי לא נראת טוב
כבר עשרים שנה ואני לא מעיר בלילה
אנשים בגלל זה ...

150.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page