top of page
פגישה בקופת חולים

שתי נשים מבוגרות נפגשות בקופת חולים ומתחילות לשוחח.
"במה את עוסקת?", שואלת הראשונה.
"אני נהגת מרוצים", משיבה השניה.
"נהגת מרוצים?", מתפלאת הראשונה.
 "כן, אני מסיעה את הנכדים שלי לכל מקום והם מרוצים"

55.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page