top of page
טלפון לבעל

אישה אחת מתקשרת לבעלה

ואומרת לו : חייםתעשה

לי טובה תצלם את המה שמו

שלך ותשלח לי בפלאפון

הבעל מרגיש מנופח מאגו ואומר לה

שולי,מאמי למה את צריכה תמונה

את כול ערב מקבלת את המקור

עונה לו אישתו : כן,אבל תמונה

אני יכולה להגדיל

22.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page