top of page

איש אחד חוזר מביקור אצל הרופא ומספר לאשתו הפולניה שנותרו לו עוד 24 שעות לחיות. בעקבות האבחנה הזו, הוא מבקש מאשתו לעשות אהבה, והיא מסכימה.
לאחר 6 שעות, הבעל הולך אל אשתו ואומר: "יקירתי, את יודעת שנותרו לי עוד 18 שעות. אפשר אולי עוד פעם?" האשה מסכימה והם עושים זאת שוב.
יותר מאוחר, כשהם הולכים לישון, הבעל מציץ בשעון ומגלה שנותרו לו רק 8 שעות לחיות. הוא נוגע בכתף של אשתו ומבקש: "יקירתי, בבקשה, אולי עוד פעם אחת לפני שאני מת..."
היא עונה: "כמובן, אהובי" והם עושים זאת בפעם השלישית.
לאחר שסיימו, האישה מסתובבת ונרדמת. הבעל, לעומת זאת, מודאג מהמוות הקרב והוא מתהפך מצד לצד עד שנותרות לו 4 שעות לחיות. הוא מלטף את אשתו, ואומר בשקט: "יקירתי, יש לי עוד 4 שעות, את חושבת שאולי אפשר…?"
האשה מתרוממת ואומרת: "תקשיב, חמוד שלי, אני עוד צריכה לקום בבוקר. אתה לא

92.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page