top of page

אישה זקנה בת 95 הלכה למכון ללימוד שפות.  ביקשה מהם פרטים ללימוד צרפתית.  שאלה אותה אשת המכירות, למה לך ללמוד בגיל שלך שפה חדשה ועוד צרפתית?  ענתה הזקנה שהיא שמעה שבגן עדן התפריט במסעדות הוא בצרפתית.  והיא חייבת להבין מה היא מזמינה לאכול.  שואלת אותה האשה, ומה יקרה אם תגיעי *לגיהנום*???

ענתה הזקנה, *פולנית אני יודעת מהבית*

50.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page