top of page

אחד מגיע ללשכת העבודה בתל אביב

ורואה הצעת עבודה:"עוזר גניקולוג".

פונה מיד לפקיד ושואל על המשרה.

"מסביר הפקיד:"הרופא צריך מישהו שיעזור לנשים להתפשט,שיחזיק פנס בעת הבדיקה,וכן הלאה"

"אני רוצה!",אומר הבחור.

"תצטרך לנסוע לשם כך לאילת",אומר

הפקיד.

"מה?",שואל הבחור,"שם המרפאה?"

"לא",משיב הפקיד,"שם סוף התור"...

65.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page