top of page

אחד מגיע ללשכת העבודה בתל אביב

ורואה הצעת עבודה:"עוזר גניקולוג".

פונה מיד לפקיד ושואל על המשרה.

"מסביר הפקיד:"הרופא צריך מישהו שיעזור לנשים להתפשט,שיחזיק פנס בעת הבדיקה,וכן הלאה"

"אני רוצה!",אומר הבחור.

"תצטרך לנסוע לשם כך לאילת",אומר

הפקיד.

"מה?",שואל הבחור,"שם המרפאה?"

"לא",משיב הפקיד,"שם סוף התור"...

FB_IMG_1588099325892 (1).jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page