top of page

זקן בן 80 התחתן עם בחורה צעירה, וכעבור שנה הגיעו יחד אל חדר הלידה. "מזל טוב, נולד לך בן!", יצאה אליו האחות בסיום הלידה, "איך הצלחת להביא ילד בגילך?". ענה הזקן בגאווה: "אני שומר על פעילות המנוע שלי!". כעבור שנה חזרו שוב הזקן ואשתו אל חדר הלידה. המיילדת יילדה את בנו השני, ושוב שאלה בהערצה איך הוא מצליח בגילו. "אני שומר על פעילות המנוע שלי!", ענה בגאווה. חלפה שנה נוספת, ושוב הגיעו הזקן ואשתו אל אותו חדר לידה. בתום הלידה יצאה אליו שוב אותה אחות בחיוך, ובטרם שאלה, אמר לה בגאווה: "אני עדיין שומר על פעילות המנוע שלי!". "נראה לי שהגיע הזמן שתחליף שמן מנוע", השיבה האחות, "כי הפעם התינוק יצא שחור"...

28.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page