top of page
נזירה בפאב

נזירה באה למוכר בפאב

ומבקשת בקבוק טקילה,

שואל אותה המוכר ,

למה את צריכה בקבוק טקילה?

אומרת הנזירה, זה בשביל אם המנזר שלה,שיש לה עצירות,

אחרי שעה,שומע הברמן צחוקים ורעש ברחוב,מחוץ לפאב,

יוצא הברמן החוצה ורואה  את הנזירה שוכבת שם שתויה לגמרי,

אומר הברמן

"הרי את אמרת לי שהבקבוק בשביל אם המנזר

כי זה עוזר לה בשביל העצירות"

עונה לו הנזירה, "תאמין לי שכשהיא תראה אותי ככה,

היא תחרבן במכנסיים !"

24.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page