top of page

פולני אחד קרא לאמבולנס בטענה שאשתו לא ניראת טוב ולא מקטרת ומרכלת.

הגיע פרמדיק ורופא ,בדקו אותה ואמרו לפולני....הגברת שלך כבר מתה 4 ימים. עונה הבחור,לא יודע....אתמול עשינו סקס והיא הייתה כרגיל ......

לא נראת טוב
115.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page