top of page

מרוקאי ותימני מגיעים למעלה. אלוקים פותח את התיק של המרוקאי ואומר:
היית איש רע – לגיהנום. פותח את התיק של התימני ואומר: היית צדיק – גן עדן.
המרוקאי מקבל בגיהנום חדר מטר על מטר מלא קוצים ומנסה לישון בלי להידקר. פתאום נפתחת הדלת והתימני נכנס. שואל המרוקאי: מה אתה עושה פה קיבלת גן עדן? עונה התימני: נכון, קיבלתי וילה 3 מפלסים עם בריכת שחיה וכל טוב. שואל המרוקאי: אז מה אתה עושה פה? עונה התימני: השכרתי אותה… תעשה מקום !!!

147.jpg
מחפש בדיחה חדשה.png
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page