top of page

רופא שיניים וסנדלר גרו באותו בנין.

הרופא בקומה העשירית והסנדלר בקומה החמישית.

בכל יום כשהיו נפגשים במעלית הסנדלר היה מברך את הרופא.

"בוקר טוב קולגה"

הרופא השתומם..."מה פתאום קולגה?

אני רופא שיניים ואתה סנדלר"

ענה הסנדלר בנימוס..."כולם יורדים מהבית שלך ואומרים..."איזה סנדלר הרופא הזה".

60.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page