top of page
עבודה כמזכירה

בלונדינית חתיכה התקבלה בקיץ לעבודה כמזכירת מנכ"ל.
ביומה השני לעבודה,
הגיעו ילדיו של הבוס אל
משרדו והפריעו לו בעבודתו.
הוא ניגש לחדר של המזכירה ואמר לה,
"יש לי מטלה עבורך,
אני מקווה שאת אוהבת ילדים!"
"וודאי שאני אוהבת ילדים!"
השיבה המזכירה,
"אבל אני מעדיפה להשתמש בקונדום…"

65.jpg
מחפש בדיחה חדשה.png
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page