מורה שנמצא בכיתה רועשת מתעצבן וצועק בכל הכוח,

שיקום מי שמטומטם ומדבר,

כולם יושבים בשקט

ורק אחד קם,

שואל אותו המורה, מה אתה מודה שאתה מטומטם,

אומר לו, התלמיד, זה לא זה המורה,

פשוט לא נעים שאתה עומד לבד..

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg