top of page

בחור ישיבה צעיר התחתן במזל טוב.בלילה כאשר הגיע הזמן... כלתו קוראת לו למיטה, אז הוא אומר לה : "התחתנת עם צדיק, אני כמו רבי עקיבא, הולך עכשיו לישיבה ל- 12 שנים, נדבר כאשר אחזור. ארז את מטלטליו והלך לישיבה. אחרי 12 שנים הוא חוזר הביתה, פותח את הדלת ורואה שם איזה 10 ילדים מתרוצצים. פונה לאשתו ושואל : "מה זה " ? והיא אומרת לו: " בעלי היקר, אתה הרי צדיק, וצדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים.

135.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page