top of page
תחרות המגדלים

בעיר אחת נערכה תחרות בין המגדלים 

"הפרי הכי גדול",

אחד הביא צנון בגודל מטר,

אחד הביא תפוז בגודל 2 מטר 

ואחד הביא זית, בגודל משאית,

מבררים עם הזוכה איך גידל זית גדול כזה,

אומר הזוכה "אתמול מצאתי איזה בקבוק ,

התחלתי לפתוח אותו ופתאום יצא שד ,

שהודה לי ששחררתי אותו

לאחר 400 שנה ושמגיע לי משאלה

שואלים אותו השופטים "אז מה ביקשתה",

ביקשתי שיהיה לי משהו בין הרגלים גדול ,

אבל כנראה שהוא לא שומע כל כך טוב !

75.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page