פולני נפטר והגיע לעולם הבא.

בגן העדן אמרו לו אתה לא שייך לכאן.

בגיהנום אמרו לו אתה לא שייך לכאן.

אמר הפולני, תסגרו בינכם למי אני שייך ??

למה לאשתי, אני לא חוזר.

כלליות.jpg
כלליות.jpg