top of page

פולני נפטר והגיע לעולם הבא.

בגן העדן אמרו לו אתה לא שייך לכאן.

בגיהנום אמרו לו אתה לא שייך לכאן.

אמר הפולני, תסגרו בינכם למי אני שייך ??

למה לאשתי, אני לא חוזר.

124.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page