top of page

עשיר אחד שכתב בצוואתו לחלק את רכושו לעשרת חתניו.עם בקשה קטנה.

בשעת הקבורה כל אחד מהחתנים ישליך 1000 ש"ח לתוך הארון.הסכימו כולם בפליאה.וכך היה.בקבורתו עמדו כולם בזה אחר זה והשליכו את השטרות לקבר.

האחרון שבהם תימני היה,ובלי מזומנים כרגיל,וכשהגיע תורו להשליך,הוציא צ"ק.רשם 10000 ש"ח למוטב בלבד.ולקח את ה-9000 ...

102.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page