top of page

אברך חרדי התחתן עם חוזרת בתשובה. אחרי מספר חודשים אוזר אומץ ושואל: תגידי, זה נכון שהיו לך גברים לפני??

היא עונה:תראה מותק, אוכל טוב אתה מקבל?

הוא: כן..

היא: בית מסודר יש לך?

הוא: כן...

היא: בלילה טוב לך?

הוא: מאאוווד!!

היא: אז תגיד לי יקירי איפה לדעתך לומדים את כל זה? בבית הכנסת?.

אברך חרדי
123.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page