top of page

שני קצינים כורדים שכחו את הנשקים במשרד.

הם מחליטים שכדי להקל על עצמם הם ישפטו אחד את השני.

הקצין הראשון נכנס למשפט של הקצין השני .

הקצין השני אומר האשמה הפקרת נשק, העונש נזיפה .

הקצינים מתחלפים ועכשיו הראשון שופט את השני ואומר , הפקרת נשק , 14 ימים בכלא .

החבר אומר לו , למה כלא …???

עונה הראשון : זה מקרה שני ביחידה השבוע , אני חייב לשים לזה סוף

קצינים כורדים
113.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page