top of page

אחת מבקשת מבעלה כסף לבזבוזים, והוא בתגובה מלגלג עליה:

"רוצה כסף?

תעבדי ותשיגי בעצמך!"
צועקת לו האשה: "רוצה לראות איך עד הערב אני מרוויחה 500 שקל??"
אומר הבעל: "נראה אותך!"
בערב חוזר הבעל, ורואה את אשתו מנפנפת לו ב-501 שקלים.
"מה זה?"" מתפלא הבעל, "מאיפה הכסף?"
"מסתבר שיש גברים שמוכנים לשלם כדי לשכב איתי!", אומרת האישה.
"לשכב איתך?", אומר הבעל, "ומי האידיוט שנתן לך שקל?"
"מה זאת אומרת מי?", משיבה האישה, "כולם!!!"

כסף לבזבוזים
28.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page