top of page
בטח מתוקה

בחורה אחת אומרת לבעלה המרוקאי  "אתה אוהב אותי

מותק ?".

בטח מתוקה משיב המרוקאי.

אני אספר לך משהו אבל על תכעס.

"הימרתי בבורסה  והפסדתי את הבית שלנו את האוטו ואת

כל הכסף שלנו",

נכון שאתה עדין אוהב אותי.

משיב המרוקאי : בטח שאני אוהב, אני אפילו אתגעגע !

97.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page