top of page

מנהל בחברת הייטק נכנס למשרד חדש ומקבל זר פרחים. הוא קורא את הפתק המחובר לזר, ונדהם לראות כי כתוב בו: "נוח על משכבך בשלום". הוא מתקשר לחנות הפרחים כדי להבין מה משמעות הכיתוב. אומר לו המוכר: "הזר שלך לא מעניין עכשיו... יש לנו בעיה יותר גדולה. שלחנו בטעות זר אחר ללוויה עם כיתוב: "ברכות על המיקום החדש"...

61.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page