top of page
בשורת רופא

רופא מבשר לאיש אחד שהוא הולך למות תוך 3 חודשים.

 

האיש מתוסכל ולא יודע מה לעשות עם עצמו, אז הוא מתחיל ללכת לברים ברחבי העיר ולספר לכולם שהוא הולך למות מאיידס תוך 3 חודשים.

 

כעבור חודשיים פוגש אותו הרופא ושואל: "תגיד, ראיתי שעם המוות השלמת יפה וזה ראוי לשבח, אבל למה לכל השדים אתה מספר לכולם שזה מאיידס? אני הרי אמרתי שיש לך סרטן".

 

עונה האיש: "עם המוות אולי השלמתי, אבל עם העובדה שמישהו אחר עלול להיות עם אישתי אחרי שאמות, עם זה עוד לא השלמתי…"

21.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page