top of page

גבר בן 45 עושה מתיחת פנים. הוא יוצא מהקליניקה,
הולך לקיוסק ושואל את המוכר: "בן כמה אני נראה לך?"
עונה המוכר: "21 בערך."
צוחק האיש: "אני בן 45, פשוט עשיתי מתיחת פנים."
לאחר מכן הוא מסתובב ברחוב ושואל אישה זקנה:
"בן כמה אני נראה לך?"
עונה הזקנה: "אני יכולה לדעת לפי הביצים..."
הגבר מוריד בשמחה את המכנסיים. האישה הזקנה בודקת
לו את הביצים ומציינת: "אתה בן
45."
שואל אותה האיש: "איך ידעת?"
עונה הזקנה: "עמדתי מאחורייך בקיוסק."

81.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page