top of page
נסיעה ברכבת

כומר ורב נוסעים ברכבת.

הכומר פונה אל הרב 

"בוא נברר מי מאתנו יותר חכם.

נשאל אחד את השני שאלות

ומי שלא ידע את התשובה יחויב לשלם

לשני 1,000 דולר".

עונה לו הרב:

"שמע, אני בן אדם תפרן, אין לי לתת לך 1,000 דולר".
"אבוא לקראתך", אמר הכומר,

"אם לא אדע לענות לשאלתך אשלם לך 1,000 דולר,

ואם אתה לא תדע תשלם לי רק דולר אחד". 

"טוב, אני מתחיל",

ענה לו הרב,

"מה זה עם עשר עיניים,

שבע כנפיים, וארבע זנבות?" 

הכומר שבר את הראש קרוב לחצי שעה,

אך לא הצליח לגלות. 

"מה התשובה?" צעק לבסוף. 

"תביא את האלף דולר קודם", אמר הרב. 

הכומר נתן לו ושאל שוב: "מה התשובה?" 

"לא יודע", ענה הרב, "קח דולר"

80.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page