top of page
דברי השדכן

יושבים הורי החתן עם החתן ושומעים את השדכן:

"היא קצת קצת פוזלת"

"לא מפריע לי" אומר הבחור.

אז השדכן תופס אומץ:

"היא גם צולעת אבל רק על רגל אחת"

"נו, גם זה לא אכפת לי" אומר הבחור.

בסוף, הוריו כבר לא יכולים יותר, ומתפרצים עליו:

"מה זה לא אכפת לך מכלום?!!!"

למה שיהיה איכפת לי אומר הבחור,

שיהיה איכפת למי שיקח אותה.. 

116.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page