top of page
העלאה בשכר

המנהל :כן בבקשה מה רצונך ?

העובד : כפי שאתה יודע אני

עובד בחברה כבר עשר שנים

והשכר שלי לא השתנה ויש כעת 5 חברות במרדף אחרי,

לכן החלטתי לבקש העלאה  בשכר.

המנהל : אתה יודע שזה זמן לא טוב,החברה בהפסדים,

אבל בגלל שאתה עובד טוב ואני לא רוצה לאבד אותך

מה דעתך על 10 אחוז העלאה בשכר ופלאפון על חשבון

החברה ?

העובד : נהדר תודה רבה אדוני.

המנהל רק מתוך סקרנות מיהם החברות שרודפות אחריך ?

העובד : חברת חשמל,המים,הגז,הטלפון והעיריה.

1682058989972.jpg
FB_IMG_1589851433573 (1).jpg
1682058935784.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page