top of page

תימני אומר לחבר שלו - אל תישאל מה קרה לי

מה ? שואל החבר ?

קניתי לבן שלי נעלי ספורט והודעתי לו

שבכל פעם שעולה במדרגות שיעלה שתיים שתיים ואז הם ישמרו פי שתיים מהזמן...

נו אז אז מה הבעיה - שואל החבר

עונה לו התמני

החמור עלה שלוש שלוש

וקרע את המכנסיים...

עליה במדרגות
113.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page