top of page

איכר זקן שרצה לשתול תפוחי אדמה בשדה.

כתב מכתב לבנו שנמצא בבית סוהר.

 "בני האדמה בשדה לא ניתנת לעבודה,

אין לי כוחות יותר,

האם תוכל ליעץ לי על פתרון.

השיב הבן :

"אל תיגע באדמה,הכסף ששדדתי מוחבא שמה".

האיכר רץ  לתחנת המשטרה  לספר להם על

המחבוא,אולי יקצרו את זמנו של בנו בבית המאסר.

כעבור מספר שעות נשלחו 12 שוטרים לחפש,

בעקבות הדיווח.

מהבוקר עד הערב חפרו  ולא מצאו כלום.

חזר האיכר הזקן לבקר את בנו שוב

ולומר לו שהכסף נעלם מהמחבוא.

השיב הבן  : אני יודע,

האדמה עכשיו ,מוכנה לשתילה......

מכתב לבן
69.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page