top of page
באמצע הלילה

באמצע הלילה מתעוררת אישה.

ורואה שבעלה לא ישן איתה במיטה

היא קמה ורצה למטה ורואה את

בעלה במטבח מכסה את פניו בידיו

ובוכה.

"מה קורה מוטי?",היא שואלת

"זוכרת שלפני 20 שנה אבא שלך

תפס אותנו במכונית שלי,כיוון לי

רובה לפנים ואמר לי שאו שאני

מתחתן איתך או שאני נכנס לכלא?"

"כן אבל מה נזכרת בזה עכשיו?"

שואלת האישה ההמומה.

עונה לה בעלה:"היום הייתי צריך

להישתחרר......

144.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page