top of page

גבר משתזף בעירום על חוף הים.

מטעמי צניעות ומפחד לשזוף יתר...

הוא מכסה את החלק האינטמי שלו בכובע.

גברת עוברת לידו ואומרת....

אם היית מנומס,היית מרים כובע שלך לפני גברת...

הגבר...אם היית נראת יותר טוב...הכובע היה מתרומם לבד.

81.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page