top of page

איש זקן ניגש למעבדה לתיקון פלאפונים...

הטכנאי בודק את מכשיר הפלאפון ואומר לזקן,הפלאפון שלך תקין !

הזקן עונה לטכנאי עם דמעות בעיניים"אז למה הילדים שלי אף פעם לא מתקשרים אליי?"

83.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page