שאלו תל אביבי ,אשתך בהריון מה זה בן או בת ?

אמר : שיגדל הוא יחליט

כלליות.jpg
כלליות.jpg