top of page
ביקורת במפעל

למפעל ספירות מלאי מגיע ביקורת

בא הפקח הראשי

לאחד הרוסים שעובדים שם

ואומר לו,מה תפקידך פה ?

מסתובב הרוסי, בחור ענק גדול עם עיניים קרות,

מסתכל על הפקח

ואומר לו, אני מזיין מתים !

הפקח שומע זאת ובורח כל עוד רוחו בו,

מנהל המשמרת ניגש לרוסי ואומר,

אתה מבריח את הפקחים,

אתה ממיין זיתים ,לא מזיין מתים !

03.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page