top of page
תחנת כיבוי אש

כבאי ואשתו החליטו לעשות סקס כמו הקפצה בתחנה כיבוי אש  ,

שריקה ראשונה 

מחליפים בגדים,

שריקה שניה הולכים לאוטו,

שריקה שלישית עולים על האוטו,

כך היה למחרת, בא הבעל מהעבודה.

שריקה ראשונה נכנסו לחדר.

שריקה שניה הורידו בגדים 

ושריקה שלישית

הם התחילו לעשות סקס,

במהלך הסקס ,האישה לוקחת

את המשרוקית ומתחילה לשרוק,

בעלה מסתכל עליה

ואומר מה קרה ?

האישה עונה לו :

האש מתגברת אבל הצינור קצר מדיי !

74.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page