top of page
שלוש ביצים

בחור מגיע לרופא ואומר לו שיש לו שלוש ביצים,

הרופא בודק ממשש ואומר לו :

אני מצטער אדוני

אבל יש לך רק שתיים,

האיש מתעקש שגדלה לו

עוד ביצה ויש לו שלוש,

הרופא ממשיך לנגוע ולמשש ואומר לו שוב:

אני ממש מצטער,אבל יש לך 2,

אני סגור על הדעה שלי, וזאת חוות דעתי.

האיש מסכים, מתלבש ויוצא מהקליניקה,

בדרך למטה הוא רואה חבר

שלו שבא לרופא להיבדק.

במה אתה חולה ? שואל החבר.

בכלום הוא עונה ,

"פשוט היה לי חצי שעה לשרוף וחיפשתי

מישהו שישחק לי בביצים."

00.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page