top of page

לספר אחד היה תוכי מדבר בכניסה למספרה וכל פעם שהייתה עוברת השכנה התוכי היה קורא לה: "גברת..."
האישה הייתה המומה: "מה?"
התוכי היה עונה: "את מכוערת!"
ככה כל יום... עד שלאשה נמאס, והיא איימה על הספר שאם התוכי לא יפסיק להציק לה היא תתלונן ותתבע אותו על הטרדה. הספר איים על התוכי שיפסיק אחרת הוא מחסל אותו.
למחרת האישה שוב עברה והתוכי שוב קורא לה: "גברת..."
האישה עונה בציפייה: "מה...?"
התוכי עונה לה: "מה, מה? כאילו שאת לא יודעת מה..."

29.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page