top of page
מתנת נישואין

תמני רצה להפתיע את

אשתו לרגל 50 שנות

נישואין,הלך לחנות פרחים

ובחר פרח בודד בעלות 1 ש"ח,

המוכר אומר לו קח זר

שלם"דבר אליה בפרחים"

התימני משיב"אני לא פטפטן"

106.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page