top of page
זוכרת לפני 20 שנה

באמצע הלילה מתעוררת אישה

ורואה שבעלה לא ישן איתה במיטה

היא קמה ורצה למטה ורואה את

בעלה במטבח מכסה את פניו בידיו

ובוכה.

"מה קרה מוטי?",היא שואלת.

"זוכרת שלפני 20 שנה אבא שלך

תפס אותנו במכונית שלי,כיוון לי

רובה לפנים ואמר לי שאו שאני

מתחתן איתך או שאני נכנס לכלא?"

"כן,אבל מה נזכרת בזה עכשיו?"

שואלת האישה ההמומה.

עונה לה בעלה:"היום הייתי צריך

להשתחרר..."

59.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page