top of page

אבא ובן קניבלים הולכים במדבר, רעבים לאללה,

פתאום רואים איזה

בחורה שמנה.

אומר הבן לאב: אבא, תראה, איזה יופי. בוא ניקח אותה ונאכל.

אמר האב: השתגעת? כולה שומנים, יש לה גליצרידים בדם,

נקבל רק מחלות. 

הולכים עוד קצת, ומולם באה בחורה רזה מאוד.

הבן לאביו: אבא, הנה, זו רזה בלי שומנים, בוא ניקח אותה

ונאכל.

האב עונה: השתגעת? זו רזה, בלי בשר. רק עצמות. חבל על

הטרחה. 

המשיכו ללכת כבר מיואשים. הם רואים מולם חתיכה

בלונדינית, מידות של דוגמנית.

הבן מתלהב: אבא, הנה זו לא שמנה ולא רזה. בוא ניקח אותה

ונאכל. 

האב עונה: לא. אותה ניקח הביתה. את אימא נאכל.

קניבלים במדבר
35.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page