top of page

שני גברים נתקעים אחד בשני עם

העגלה בסופר,אחד מהם אומר 

לשני : אני מצטער פשוט אני לא 

מוצא את אשתי,אומר לו השני,גם

אצלי זה אותו עניין,שואל הראשון

איך אשתך נראית ? אומר לו

גבוהה רזה עיניים כחולות.

שואל השני ואיך אישתך נראית ?

אומר לו הראשון,עזוב את

אשתי בו נחפש את שלך....

גברים בסופר
143.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page